Allt inom Träemballage

 

Byggnader:

 

70% av byggnationen har gjorts av mig och med stora insatser av frugan.

Allt ifrån schaktning samt uppbyggnad av hallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.svemballage.se © 2010