Allt inom Träemballage

 

 

 

 

Gamalt gjuteri. Skorstenen nedmonteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ursprungliga fasaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny fasad och nya dörrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny fasad på baksidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorsbyggnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt tak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny fasad på framsidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.svemballage.se © 2010